การจัดทำบัญชี มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างไร

การจัดทำบัญชี มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างไร

 

            การลงทุนในธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด การจัดวางระบบเพื่อบริหารจัดการมีความสำคัญเพราะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จ  และเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ ก็คือ “ระบบการจัดทำบัญชี”

ระบบการจัดทำบัญชี คืออะไร

            การจัดทำบัญชี ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งที่เป็นตัวเลขและเอกสารแล้วจดบันทึกไว้ ระบบบัญชีสามารถปรับรูปให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจได้ เช่น ทำบัญชีรับจ่ายแบบง่ายๆสำหรับธุรกิจเล็ก ประเภทผู้ประกอบการคนเดียว อย่างเช่น ร้านขายปลีก ร้านอาหาร หรือร้านค้าออนไลน์

การจัดทำบัญชี มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างไร

            1.การจัดทำบัญชีทำให้ผู้ประกอบการรู้สถานะขององค์กร เช่น รู้สถานะด้านการเงิน ยอดคงเหลือสินค้า รู้รายรับราบจ่าย และรู้ยอดลูกหนี้เจ้าหนี้

            2.การจัดทำบัญชีเป็นระบบที่ช่วยควบคุมการทำงานให้อยู่ในขอบเขตที่วางไว้ ควบคุมการลงทุนให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลกำไรตามที่ต้องการ

            3.การจัดทำบัญชีช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย เพราะเมื่อมีตัวเลขให้รู้ยอดค่ารายรับรายจ่าย  การใช้จ่ายต่างๆก็จะเคลื่อนไหวในระบบและช่วยลดต้นทุน ทำให้สามารถกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้ง่ายและทำให้ได้รับผลกำไรตามเป้าหมายที่วางไว้

            4. การจัดทำบัญชีทำให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ สามารถประเมินผลธุรกิจได้ภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ส่งผลกระทบ ทำให้วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจ หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

            5. การจัดทำบัญชีคือระบบเตือนภัยที่ดี กรณีมีปัญหาด้านการเงินที่เกิดจากการทำงาน เช่น การเงินขาดสภาพคล่อง สินค้าไม่เคลื่อนไหว มีรายได้ลดลงในขณะที่มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น

            ภาพรวมของการจัดทำบัญชี ก็คือเป็นเครื่องมือควบคุมกิจการให้ทำงานภายใต้กรอบที่วางไว้  ข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชีคือสิ่งที่สะท้อนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องและตัวลูกค้า ระบบบัญชีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อ/สอบถาม/สมัครตัวแทน 
Tel. : 02-030-9911 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
Line ID @vnature (ทุกวัน)

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------