6 วิธี แก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวของลูก

6 วิธี แก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวของลูก

 

            การเลี้ยงลูกบางครั้งความรักที่มีมากเกินไปของพ่อแม่ รวมไปถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และ พี่ป้า น้าอา ก็ทำให้ลูกกลายเป็นเด็กก้าวร้าวโดยไม่รู้ตัวได้ แม้ปัญหาความก้าวร้าวของเด็กจะมีหลายสาเหตุ เช่นเกิดจากตัวของเด็กเองที่บกพร่องทางสติปัญญา เกิดจากพฤติกรรมของพ่อแม่ และเกิดจากจากสิ่งแวดล้อมและสังคม เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรหาวิธีแก้ไขเพื่อให้พฤติกรรมก้าวร้าวนั้นลดความรุนแรงลง

6 วิธี แก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวของลูก

1. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

การเลี้ยงดูต้องไม่ใช้คำพูดตำหนิ ต่อว่า หรือเปรียบเทียบพฤติกรรมของลูกกับเด็กคนอื่นๆ เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความเครียด จนกลายเป็นการเก็บกดหรืออาจแสดงพฤติกรรมต่อต้านด้วยความก้าวร้าวที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

2.แนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับเด็ก

พ่อแม่ผู้ปกครองควรรับฟังปัญหาหรือรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงของลูก เช่น เด็กมีความก้าวร้าวที่รุนแรงมากขึ้น หงุดหงิดง่าย หรือชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวบ่อยๆ เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ พร้อมให้คำปรึกษา

3.สัมผัสใกล้ชิดและให้ความอบอุ่นกับเด็ก

การเลี้ยงดูควรสัมผัสใกล้ชิดเพื่อให้ความอบอุ่นกับเด็ก เช่น จับมือ หรือโอบกอดเด็กไว้ในขณะที่กำลังใช้อารมณ์หรือแสดงความก้าวร้าว วิธีนี้จะทำให้เด็กสงบหรือหยุดพฤติกรรมความก้าวร้าวลงได้ชั่วขณะ และควรใช้ช่วงเวลานี้สอนให้เด็กมีเหตุผล และรู้ว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเป็นอย่างไร

 4.หลีกเลี่ยงการเลี้ยงดูแบบเผด็จการ

พ่อแม่บางคนไม่รับฟังความคิดเห็นหรือความรู้สึกของลูกบ้าง เมื่อเด็กไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ก็จะแสดงออกด้วยความก้าวร้าวหรือแสดงอาการต่อต้านแทน

5.สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

คุณพ่อคุณแม่ควรมีกิจกรรมทำร่วมกันภายในครอบครัวบ่อยๆ เช่น จัดงานวันเกิดให้กับคนในครอบครัว ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาสวยงาม หรือทานข้าวนอกบ้านบ้างเป็นบางครั้ง

6.พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ในกรณีที่เด็กมีความก้าวร้าวที่รุนแรง จนอาจเป็นอันตรายต่อตัวเด็กเองและเป็นอันตรายผู้อื่น คุณพ่อคุณแม่ควรพาไปพบแพทย์ผู้เชียวชาญ เพื่อขอคำปรึกษาหาแนวทางแก้ไข

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อ/สอบถาม/สมัครตัวแทน 
Tel. : 02-030-9911 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
Line ID @vnature (ทุกวัน)

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------