รู้หรือไม่? ความสูงของลูกสร้างได้

รู้หรือไม่? ความสูงของลูกสร้างได้

 

            คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็คงต้องการให้ลูกมีรูปร่างสูงอยู่ในระดับมาตรฐาน แต่อาจไม่ทราบว่า ความสูงเท่าไหร่จึงจะถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน วันนี้เรามีข้อมูลความรู้พร้อมเคล็ดลับการดูแลให้เด็กๆ มีรูปร่างสูงด้วยวิธีธรรมชาติมาแนะนำค่ะ

ความสูงของลูกสร้างได้

            โดยทั่วไปโครงสร้างและรูปร่างของคนไทย ผู้ชายความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 170 ซม. ผู้หญิงความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 159 ซม แต่แนวโน้มของคนไทยค่าความสูงเฉลี่ยลดลง เนื่องจากเด็กไทยบริโภคแคลเซียมไม่เพียงพอ แม้จะส่งเสริมให้เด็กดื่มนม ก็ต้องดูแลให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก ช่วงอายุของเด็กไทยจะพบว่าเด็กผู้หญิงมีการเจริญเติบโตเร็วเฉลี่ยในช่วงอายุ 9-13 ปี ก่อนมีประจำเดือน ส่วนเด็กผู้ชายการเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ในช่วงอายุ 10-16 ปี 

เคล็ดลับการดูแลเด็กให้มีรูปร่างสูง

            1.ดูแลสุขภาพทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายไม่ให้มีรูปร่างอ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน เพราะเด็กผู้หญิงเมื่ออ้วนจะทำให้มีประจำเดือนเร็วทำให้ความสูงช้าลงหรือสูงเพิ่มขึ้นไม่มาก ส่วนเด็กผู้ชายอาจมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสูงน้อยกว่าเพราะไม่มีประจำเดือน แต่ความสูงอาจช้าลงได้จากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาบางประเภท

            2.ดูแลให้เด็กนอนพักผ่อนเป็นเวลาและอย่างเพียงพอ จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีกว่า

            3.เรื่องพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง คือแนวโน้มของพ่อแม่ที่ตัวสูงลูกก็มักจะสูง  พ่อแม่เตี้ยลูกก็มีแนวโน้มว่ามักจะเตี้ย  การดื่มนมที่เพียงพอ ได้แคลเซียมที่เพียงพอก็ทำให้ลูกสูงกว่าพ่อแม่ได้

วิธีคำนวณมาตรฐานความสูง  

            สูตรคำนวณมาตรฐานความสูง สำหรับเด็กผู้หญิง ความสูงของพ่อบวกความสูงของแม่ ลบด้วย 13 หาร2 ค่าที่ได้บวก 9 หรือ ลบ9 เตี้ยหรือสูงสุดได้ประมาณนั้น

            ส่วนความสูงของเด็กผู้ชาย  ความสูงของพ่อบวกความสูงของแม่ บวกด้วย 13 หาร 2 ค่าที่ได้บวก 10 หรือลบ 10 จะเตี้ยหรือสูงสุดได้ประมาณนั้น 

            ทราบมาตรฐานความสูงของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกันแล้ว ลองสำรวจความสูงของลูกๆนะคะ หากความสูงของเด็กต่ำกว่ามาตรฐาน เคล็ดลับการดูแลเด็กให้มีรูปร่างสูงทั้ง 3 ข้อที่แนะนำคงเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อ/สอบถาม/สมัครตัวแทน 
Tel. : 02-030-9911 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
Line ID @vnature (ทุกวัน)

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------