9 วิธีสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน รับสิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่

9 วิธีสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน รับสิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่

 

            “มิตรภาพ” หมายถึง ความปรารถนาดีที่มีให้แก่กัน การเห็นคุณค่า ชื่นชม ยอมรับและเข้าใจในความเป็นตัวตนของกันและกัน การสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานคือสิ่งที่ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และการสร้างมิตรภาพกับผู้คนรอบข้าง ยังเป็นเสน่ห์ของบุคคลที่บ่งบอกความสวยจากภายในสู่ภายนอกอีกด้วยนะคะ

10 วิธีสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน รับสิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่

            1.รู้เขารู้เรา การสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่นๆ สิ่งแรกเราต้องเรียนรู้คน โดยการฟังเรื่องที่คนอื่นพูดให้มากกว่าการพูดเรื่องของเราให้เพื่อนฟัง

            2.สร้างความประทับเมื่อแรกพบให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่พบเห็น ด้วยบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย

            3.มองโลกในแง่บวก พูดคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์สนุกสนาน มีอารมณ์ขัน เพื่อให้เพื่อนรู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน

            4.สร้างมิตรภาพ และมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน โดยการสอบถามทุกข์สุข หรือเสนอตัวช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆ

            5.รู้จักที่จะถนอมน้ำใจเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้นิสัย ความคิด และมุมมองของแต่ละคนด้วยความเข้าใจ

            6.แสดงออกใดๆต้องคำนึงถึงกาลเทศะและขอบเขตอยู่ในความพอดีที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป

            7.อย่าอวดตัวเองจนทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกตัวว่าด้อย ถึงแม้สิ่งที่พูดจะเป็นเรื่องจริง

            8.ยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ไม่นำอายุ วุฒิภาวะ และการศึกษามาวัดค่าในการทำงาน

            9.มีจิตใจที่มั่นคง หากสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานบางคนแล้วไม่ได้รับการตอบรับในทิศทางที่ดี เพราะแนวคิดและมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกัน เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนใครได้นอกจากการเรียนรู้บุคคลเหล่านั้นด้วยความเข้าใจ

            ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้ว เพียงปรับเปลี่ยนแนวคิด มองโลกในมุมบวกและมีความเป็นผู้ให้ ให้ความเข้าใจ ให้มิตรภาพ สิ่งที่เราได้รับอย่างแน่นอนนั้นก็คือความสุขทางใจ เมื่อคนเรามีความสุข สุขภาพ ผิวพรรณ ก็จะสวยใสจากภายในสู่ภายนอกเช่นกัน

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อ/สอบถาม/สมัครตัวแทน 
Tel. : 02-030-9911 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
Line ID @vnature (ทุกวัน)

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------