10 ข้อคิดสร้างบุคลิกให้สวย มีเสน่ห์ ชวนมอง

10 ข้อคิดสร้างบุคลิกให้สวย มีเสน่ห์ ชวนมอง

 

            ผู้หญิงในยุคนี้นอกจากการดูแลผิวพรรณ ซึ่งเป็นเรื่องของตวามสวยความงามแล้ว  การมีบุคภาพที่ดี ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงยุคใหม่ให้ความสำคัญ ความสวยคือเสน่ห์เมื่อแรกพบ ส่วนการมีบุคลิกภาพที่ดีคือเสน่ห์ชวนมอง และ 10 ข้อคิดต่อไปนี้ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้ทำให้สาวๆทุกคนมีเสน่ห์ชวนมองได้ค่ะ

10 ข้อคิดสร้างบุคลิกให้สวย มีเสน่ห์ ชวนมอง

1.คิดบวก มองบวก การมีทัศนคติในเชิงบวกทำให้เป็นคนไม่เครียดง่าย  เมื่อพบปัญหาจะไม่ตั้งคำถามกับตัวเอง แต่จะคิดวิเคราะห์พยายามหาเหตุผลเพื่อให้ได้คำตอบ

2. มีเป้าหมายในชีวิต การมีเป้าหมายในชีวิตทำให้เราสนุกและตื่นเต้นกับการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดสนุกและมีความสุขไปด้วย

3.กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง คนที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองจะมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่น เชื่อว่าคนอื่นทำได้ เราก็ต้องทำได้ ทำให้มีบุคลิกที่โดดเด่น กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และมีภาวะความเป็นนำ

            4.ใจใส่ความรู้สึกคนอื่น ความใส่ใจที่มีให้กับคนอื่นแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ปฏิบัติจนเคยเป็นลักษณะนิสัย และกลายเป็นบุคลิกประจำตัวที่เพิ่มเสน่ห์ให้ดูดีในสายตาเพื่อนร่วมงานหรือคนอื่น ๆ

            5.ใส่ใจเรื่องแต่งตัว การเสริมบุคลิกภาพด้วยแฟชั่นการแต่งกาย ไม่จำเป็นต้องตามเทรนด์แฟชั่นเสมอไป เพียงแต่งตัวให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพและเหมาะสมกับวาระโอกาส ก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้ชวนมองได้

            6.เพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ โลกยุคใหม่พัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอๆ การเปิดโลกทัศน์ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น เข้าอบรมสัมมนา หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรืออื่น ๆ ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพทำให้สามารถก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้

            7.ไม่มีข้อแม้ข้ออ้าง คนที่ทำงานโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างพร้อมที่จะเรียนรู้และลงมือทำ ไม่กลัวความผิดพลาด แต่จะระมัดระวังและพยายามทำงานให้ออกมาดีที่สุด ถือเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองและใคร ๆก็ต้องการคบหา

            8.มีระเบียบวินัย คนที่ทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย เป็นคนที่มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือในสายตาของคนอื่น และมักจะได้รับความไว้วางใจและได้รับโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ ๆ

            9.สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง  คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ จะรู้จักสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง เมื่อมีแรงบันดาลใจก็จะมุ่งมั่นและลงมือทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ

            10. พูดดี ทำดี  คนที่คิดดี การแสดงออกทั้งคำพูดและการกระทำก็จะดีตามไปด้วย ทำให้เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์และมีบุคลิกภาพที่ดี

            ทั้ง 10 ข้อคิดไม่ได้สร้างบุคลิกภาพให้สวย มีเสน่ห์ ชวนมองเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงานหรือประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อ/สอบถาม/สมัครตัวแทน 
Tel. : 02-030-9911 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
Line ID @vnature (ทุกวัน)

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------